Sóc Sơn Media

Socsonmedia - Thiết kế web tại Sóc Sơn

Sử dụng Facebook Demographics để Research Marketing

Facebook Demographics

Sử dụng Facebook Demographics để Research Marketing

Bài chia sẻ này mình đã định viết từ khá lâu rồi, nhưng vì nhiều lý do mà chưa thể viết được, cho đến hôm nay. Đây là một bài chia sẻ có tính chuyên sâu và đòi hỏi người đọc cần có nhận thức hoặc đã từng làm về Facebook Ads, Custom Audiences, Graph Search.

Sử dụng Facebook Demographics để Research Marketing
Chuyển lên trên